John van Giels

International Mountain Leader

Het interview met John van Giels, International Mountain Leader en facilitator bij Leading Mountains, is een diepgaand gesprek waarin hij zijn visie op de transformatieve kracht van de bergen deelt. John benadrukt hoe de serene, maar uitdagende omgeving van de bergen een unieke plek biedt voor reflectie en persoonlijke ontwikkeling.

Over de noodzaak van nieuwe antwoorden voor de wereld
John gelooft dat de wereld schreeuwt om verandering: “Ik denk dat we aan het einde komen van een aantal modellen, of het nu het kapitalistisch model is of de zorg voor de planeet. De oude antwoorden zijn niet meer toereikend. We moeten nieuwe stappen zetten, maar dat is nog een tasten in het duister.”

Over het creëren van inzichten in de bergen
Hij legt uit hoe het wandelen in de bergen een ideale metafoor biedt voor zelfreflectie: “Voel eens wat jouw goede tempo is. In plaats van altijd rennend als eerste ergens willen zijn of binnen het peloton te blijven, moet je leren je eigen pad te vinden.” De bergen bieden deelnemers de kans om hun patronen en aannames te doorbreken.

Over het belang van relaties
John wijst op het belang van relaties in de brede zin, zowel tussen mensen als met de natuur: “In het klein beleven we dat in de bergen ook. Je merkt meteen waar vertrouwensissues spelen en dat wordt snel helder.” Het doel is om deelnemers te helpen open te staan voor elkaar en betekenisvolle verbindingen aan te gaan.

Over het belang van patronen doorbreken
Hij vertelt hoe een deelnemer, die altijd de top wilde bereiken, besefte dat het eigenlijk ging om het vinden van haar eigen tempo: “Ze glimlachte breed toen ze merkte dat het goed voelde om op haar eigen manier naar het dal terug te keren.”

Over het ontwikkelen van trainings programma’s
John merkt op dat elk programma maatwerk is om in te spelen op de specifieke behoeften van een groep: “We vragen wat een organisatie of groep individuen wil en van daaruit finetunen we de doelstellingen en verwachtingen.”

John sluit af met het idee dat de bergen een spiegel bieden waarin deelnemers hun patronen en gedrag kunnen herkennen en veranderen. Dit maakt de reis niet alleen een fysieke uitdaging, maar ook een transformerende ervaring die hen dichter bij hun ware zelf en hun team brengt.

“Voel eens wat jouw goede tempo is.”

John van Giels - Leading Mountains John van Giels - Leading Mountains