Maarten Visser

International Mountain Leader

In dit interview deelt Maarten Visser, bergwandelgids en facilitator bij Leading Mountains, zijn passie voor de bergen en het werk dat hij daar doet. Hij onderstreept de unieke rol van de natuur in het stimuleren van persoonlijke reflectie en groei.

Belang van reflectie
Maarten legt uit dat de bergen de ruimte bieden om na te denken over persoonlijke en professionele doelen: “In mijn dagelijks leven ben ik heel druk, maar als ik in de bergen ben, verdwijnen de dagelijkse zorgen en kan ik veel vrijer nadenken over wat ik wil en wat me blij maakt.”

Groepsbeleving
Hij ziet de kracht van een groep bij het delen van ervaringen en inzichten: “Het mooie van een groep is dat je samen ervaringen kunt delen, zowel in wat je waarneemt in de natuur als wat je ervaart in jezelf qua gedachten en emoties.”

Vrijheid en perspectief
De bergen bieden letterlijk en figuurlijk ruimte voor zelfontdekking en vrijheid: “De bergen geven je de mogelijkheid om zonder paden te bewegen, waardoor je leert keuzes te maken en zelf je richting te bepalen.”

Ideale deelnemer
Maarten legt uit dat de ideale deelnemer openstaat voor leren en kritisch naar zichzelf durft te kijken: “Deelnemers moeten leergierig zijn en bereid zijn om stappen te zetten om zichzelf een stapje verder te helpen.”

Impact van feedback
Hij benadrukt de waarde van feedback in de bergen: “Tijdens een bergtocht krijg je waardevolle feedback, waardoor je concrete stappen kunt zetten om jezelf te verbeteren en vanuit een nieuwe richting te
werken.”

In het interview benadrukt Maarten dat de bergen mensen in staat stellen hun eigen pad te vinden, terwijl ze feedback en inzichten van hun begeleiders en groepsleden krijgen. Hierdoor keren deelnemers geïnspireerd en vol vertrouwen terug naar hun dagelijkse leven.

“Als ik in de bergen ben, verdwijnen de dagelijkse zorgen en kan ik veel vrijer nadenken over wat ik wil en wat me blij maakt.”

Maarten Visser - Leading Mountains